Hvorfor Lean?

Blandt mange produktionsmedarbejdere så er Lean bestemt ikke et nyt begreb. Det er det derimod indenfor det offentlige og i administrative funktioner, hvor flere og flere organisationer vælger at implementere Lean Administration.

I bund og grund bliver Lean implementeret, fordi ledelsen ønsker at effektivisere arbejdsgange. At effektivisere vil sige, at få mere ud af de samme eller færre ressourcer.

Et sympatisk menneskesyn

Der findes dog mange forskellige måder at effektvisere på. Og grunden til at Lean efterhånden er en yndet tilgang findes i det faktum, at menneskesynet i Lean kan ses som meget sympatisk – og måske endda meget dansk? For forskellen fra Lean og andre effektiviseringsteorier er faktisk, at medarbejderne skal være med til at effektivisere. Og medarbejderinvolveringen tiltaler mange danske ledere.

Work smarter, not harder.

Et af de mest anvendte udtryk inden for Lean er: ”Work smarter, not harder!”. I stedet for at medarbejderne skal arbejde hårde og hurtigere, så skal de stoppe op og være med til at revurderer deres arbejdsgangene. Og ofte så har medarbejderne rigtig mange tanker om, hvad der ikke fungerer nu – og hvad der kunne gøre deres arbejde smartere.

I forbindelse med en Lean implementering, så ser man organisationer bliver revolutioneret fra top til bund, fordi silo’er på tværs af afdelinger og silo’er på tværs af ledelse og medarbejdere pludselig skal rives ned. Det nytter jo ikke noget at tro, at medarbejderne kommer med gode idéer, hvis ledelsen slet ikke er vant til at give medarbejdende tid og ressourcer til at handle på deres idéer. Dette er faktisk ofte det største problem med Lean. For selvledelse kræver ledelse – og det er ikke altid at lederen kan magte den nye ledelsesopgave, der følger med.

Erfaringerne viser, at hvis Lean implementeres rigtigt, kan der skabes en effektivisering af arbejdsgangene samtidig med at arbejdsmiljøet forbedres og stress elimineres hos medarbejderne.

Men i mange tilfælde bliver Lean ikke implementeret ordentlig – enten fordi ledelsen har misforstået, hvad essensen i Lean er, eller fordi ledelsen ikke magter Lean ledelsesrollen, når det kommer til stykket.